Zabezpieczenie poczty

Share Button

Szyfrowanie i podpisywanie poczty elektronicznej


Zdalna konfiguracja zabezpieczeń poczty elektronicznej, więcej…

W wielu przypadkach poczta elektroniczna stanowi podstawowe medium do przekazywania efektów pracy wykonywanej zdalnie. Trzeba sobie bowiem jasno powiedzieć, że nie każde zadanie wymaga ciągłego połączenia z firmową siecią. Z taką sytuacją mamy na przykład do czynienia w przypadku: tłumaczeń, przygotowywania grafiki, prac koncepcyjnych, niektórych zadań programistycznych itp… Czasami efekty pracy mogą być śmiało przekazywane w postaci jawnej. Tyczy się to jednak jedynie tych rzeczy, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa i są mało istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności. W przypadku przekazywania ważnych informacji warto zadbać o ich odpowiednie zabezpieczenie.

Dlaczego szyfrować pocztę?

Bo jest to najprostsza metoda zabezpieczenia wiadomości elektronicznych. Poza tym nie wiąże się to z dużymi kosztami, a darmowe oprogramowanie sToken ułatwi Ci zarządzanie infrastrukturą utworzoną na potrzeby takiego rozwiązania.

Wszelkie informacje związane z zabezpieczaniem poczty elektronicznej znajdziesz na stronie @crypto.

Projektowanie Stron Internetowych